​לו״ז האירוע
11-12.3.2021 חמישי-שישי | האקתון
אירוע פתיחה ואירועי גמר פתוחים לכולם - מוזמנים!
שאר הלו"ז מיועד לצוותים המשתתפים.
12.3.21 יום שישי

בוקר טוב - מפגש ראשי צוותים

שיפוט ראשון/ עבודת צוותים לפרזנטציות

הכרזה על העולים לגמר

זמן היערכות לעולים לגמר

אירוע גמר – פתוח לכולם

הכרזה על הזוכים

סיום

| 8:00

| 8:30

| 10:45

| 11:00

| 11:30-13:00

| 13:30

| 13:45

11.3.21 | יום חמישי

אירוע פתיחה – פתוח לכולם

עבודת צוותים

סדנת כלים ליזמים / מפגש ראשי צוותים

עבודת צוותים

הפסקה

סדנת כלים ליזמים / מפגש ראשי צוותים

עבודת צוותים

אירוע הפגה

עבודת צוותים לתוך הלילה

| 15:00

| 15:30

| 16:30

| 17:15

| 19:00

| 20:00

| 20:45

| 22:15

| 22:45