יוזמות נבחרות ומענקים

 

כולם זוכים !

כל יוזמה שתשתתף בכל ההאקתון ותישפט ע"י השופטים, תזכה בליווי להמשך פיתוח למשך 3 חודשים ע"י מלווה רלוונטי מאנשי המועצה או שותפים אחרים להאקתון. ככל הניתן, יבוצע גם חיבור למשאבים כספיים קיימים למימוש היוזמה.
 

יוזמות נבחרות

3 היוזמות הנבחרות יזכו במענק ליישום המיזם בגובה של בין 5,000-10,000 ש"ח לטובת הוצאות בגין יישום ופיתוח המיזם. המענק מותנה בהשתתפות בתהליך ליווי ממוקד ומחייב של שלושה חודשים לפיתוח המיזם, בהובלת מומחי היזמות של 'הקרן לעידוד יוזמות חינוכיות' וצוות מלווה מטעם המועצה. המענק יועבר בהדרגה במקביל לתהליך הפיתוח, כנגד הוצאות רלוונטיות.